Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy, aby uzyskać najważniejsze informacje w pigułce dotyczące naszego Domu Seniora Marconi.

Seniorzy przyjmowani są do naszego Domu Seniora na podstawie wypełnionego wniosku o przyjęcie do Domu Seniora Marconi. Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji oraz skal oceny zdrowia określane są możliwości pensjonariusza i zostaje on zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii. Kategoryzacja pensjonariusza odbywa się na podstawie skali Bartel, Doreen Norton oraz Mini-Mental  (zobacz więcej na temat klasyfikacji w pytaniach od 5 do 7).

W przypadku ubiegania się o miejsce w naszym ośrodku należy wypełnić wniosek o przyjęcie do Domu Seniora Marconi, który wypełnia lekarz POZ bądź pielęgniarka środowiskowa, lub pielęgniarka naczelna naszej placówki. Druk wniosku można pobrać TUTAJ.

Dokumenty, które należy skompletować i przedstawić przed przyjęciem do Domu Seniora Marconi to:

 • dokumentacja medyczna seniora;
 • lista przyjmowanych leków;
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dana osoba je posiada;
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcy i seniora.

Legitymację ZUS seniora, lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ

Opłata za pobyt w Domu Seniora Marconi jest ustalana podczas rozmowy wstępnej i oparta jest na dostarczonych przez Rodzinę Seniora danych.. Wykwalifikowany personel Domu Seniora Marconi dokonuje oceny stanu zdrowia Seniora (zobacz co OFERUJEMY w ramach pobytu) Wysokość opłaty podstawowej uzależniona jest od kategorii do jakiej zostanie zakwalifikowany nasz przyszły podopieczny.

Umowę można zawrzeć na dowolny okres. Zapewniamy pobyty krótko i długoterminowe. Jednak, przy zawieraniu umowy należy mieć wiedze, że pobyty krótsze niż miesiąc kalendarzowy maja zdecydowanie wyższą cenę za osobodzień.

Skala Bartela służy do oceny poziomu samodzielności pensjonariusza. Pytania służące do oceny znajdują się na stronie 6 we wniosku o przyjęcie do Domu Seniora Marconi. Niniejsza skala przedstawia się następująco:

Kategoria I opieka podstawowa 86-100 punktów
Kategoria II opieka umiarkowana 31-85   punktów
Kategoria III wzmożona opieka 20-30   punków
Kategoria IV opieka intensywna 0 – 19  punktów

Skala Doreen Norton jest wykorzystywana do określenia ryzyka rozwoju odleżyn, a jej kwestionariusz jest dostępny do wglądu we wniosku o przyjęcie do Domu Seniora Marconi na stronie 5. Podana skala przedstawia się następująco:

Kategoria I opieka podstawowa 16-20 punktów
Kategoria II opieka umiarkowana 11-15 punktów
Kategoria III wzmożona opieka 6-10   punków
Kategoria IV opieka intensywna 0-5     punktów

Skala MINI-MENTAL State Examination, w skrócie MMSE, przydatna jest podczas oceny stanu psychicznego pensjonariusza. Arkusz zadań można zobaczyć na stronach od 7 do 9 we wniosku o przyjęcie do Domu Seniora Marconi.

Kategoria I opieka podstawowa 27-30 punktów
Kategoria II opieka umiarkowana 24-26 punktów
Kategoria III wzmożona opieka 19-13 punków
Kategoria IV opieka intensywna 0 – 18 punktów

Wykaz niezbędnych rzeczy Seniora w trakcie  pobytu w Domu Seniora Marconi :

 • ubiór codzienny;
 • piżama, koszula nocna;
 • ubiór sportowy typu dres.
 • pantofle (obuwie powinno być stabilne);
 • 2 ręczniki kąpielowe i 2 małe ręczniki.

UWAGA: Wszystkie rzeczy seniora powinny być trwale oznakowane imieniem i nazwiskiem pensjonariusza

Do Domu Seniora Marconi nie można wprowadzać i przetrzymywać zwierząt oraz pozostawiać pensjonariuszowi jedzenia. Nie odpowiadamy za przedmioty i urządzenia cenne, gotówkę, biżuterię, telefony komórkowe.

W razie potrzeby istnieje możliwość organizacji prywatnego transportu medycznego za dodatkową opłatą. Informacji na temat opłat za transport Seniora udziela Pielęgniarka Naczelna.

Odwiedziny w Domu Seniora Marconi odbywają się codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00. po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu i umówieniu.

Seniora mogą odwiedzać rodzina i osoby upoważnione we wniosku.

Święta w Domu Seniora Marconi są obchodzone w domowej i przyjaznej atmosferze. Aktualne relacje z wydarzeń w  naszym ośrodku możecie Państwo zobaczyć na naszym profilu profilu Facebook.

Seniorzy mogą być zabierani do domu podczas świąt, jednak jest to również uzależnione od stanu zdrowia pensjonariusza.

Harmonogram dnia w Domu Seniora Marconi:

8.00 – toaleta;
9.00 – pierwsze śniadanie;
10.30 – kawa;
11.00 – zajęcia terapeutyczne i w międzyczasie drugie śniadanie;
14.00 – obiad;
15.00 – spotkania z rodzinami, wyjście do ogrodu w przypadku ładnej pogody;
16.00 – podwieczorek;
18.00 – kolacja.

W ciągu dnia odbywają się kąpiele seniorów oraz indywidualne zajęcia rehabilitacyjne.

W naszym ośrodku dostępne są pokoje dwu- i trzyosobowe wraz z dostępem do łazienki. Każdy pokój jest wyposażony odpowiednio do ilości pensjonariuszy w łóżka ortopedyczne, szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła i stolik. Do dyspozycji pensjonariuszy jest również pokój dzienny, w którym seniorzy spędzają czas, spożywają posiłek oraz uczestniczą w zajęciach aktywizujących.

Posiadamy system alarmowo-przywoławczy oraz windę osobową, a także parking dla odwiedzających. Cały budynek jest pozbawiony barier architektonicznych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tak, przy naszym ośrodku znajduje się teren rekreacyjny, który jest dostępny dla seniorów zarówno w celu spędzenia czasu na powietrzu, jak i w ramach aktywizacji i rehabilitacji.

W Domu Seniora Marconi odbywają się:

 • zajęcia z terapeutą, plastyczne, rękodzieła, wspólne czytanie;
 • turnieje szachowe, gry w warcaby, scrabble, kalambury, krzyżówki, bingo;
 • wieczorki filmowe i muzyczne wraz z karaoke;
 • wyjścia na wydarzenia kulturalne i spotkania z gośćmi;
 • imprezy okolicznościowe: imieniny, święta.

Zobacz również nasz profil na profilu Facebook,  aby dowiedzieć się więcej.

Pensjonariusze mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunów medycznych, lekarza pierwszego kontaktu wraz z dostępem do podstawowych badań diagnostycznych, lekarzy specjalistów psychologa klinicznego, dietetyka, masażystów i fizjoterapeutów. Jest możliwość skorzystania z usług fryzjerskich na miejscu. Zapewniamy również opiekę duszpasterską.

Jadłospis jest układany przez dietetyka, który dba o prawidłowe żywienie naszych podopiecznych. Istnieje również możliwość dostosowania specjalistycznego menu do potrzeb seniora za dodatkową opłatą.