Opieka duszpasterska

Opieka duszpasterska

Dla wielu osób starszych sfera duchowa ma szczególne znaczenie w ich życiu. Bardzo ważna jest dla seniorów niezakłócona modlitwa, kontemplacja, uczestniczenie we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentów, a także możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. W naszym prywatnym domu spokojnej starości dbamy o wszystkie potrzeby mieszkańców w sposób kompleksowy. Dlatego zapewniamy stałą opiekę duchową dla wszystkich zainteresowanych z poszanowaniem indywidualnych przekonań każdej z osób.

Dokładamy wszelkich starań, aby uczestnictwo w życiu religijnym mieszkańców przebiegało w sposób komfortowy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Nasz ośrodek systematycznie odwiedza ksiądz, który udziela wsparcia, otaczając seniorów opieką duszpasterską. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z wszystkich sakramentów zgodnie z ich wolą oraz pełnego uczestniczenia w praktykach religijnych według swoich potrzeb.

Kompleksowa opieka duchowa seniorów

Regularne korzystanie z sakramentów świętych nie tylko pogłębia wiarę, lecz również działa terapeutycznie na osoby starsze zmagające się z rozmaitymi przewlekłymi schorzeniami oraz dolegliwościami psychofizycznymi. Ponadto systematyczny udział w praktykach religijnych pozwala zacieśnić relacje z osobami współtowarzyszącymi i zbudować poczucie wspólnoty.

Opieka duszpasterska w naszym domu spokojnej starości pozwala nie tylko na korzystanie ze spowiedzi, przystąpić do Komunii Świętej, sakramentu chorych, a także uczestniczyć w Mszy Świętej i odprawianych nabożeństwach, lecz także wziąć udział w dodatkowych katechezach, spotkaniach opłatkowych, wspólnym śpiewaniu pieśni religijnych oraz kolęd. W okresie świątecznym mieszkańcy mogą skorzystać z indywidualnego pobłogosławienia ich pokoi przez księdza, który odbywa wizytę duszpasterską w naszym ośrodku.

W naszym domu seniora opieka duchowa jest absolutnie darmowa oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W jej ramach w zależności od potrzeb można również skorzystać z doraźnych rozmów indywidualnych, a także z regularnego kierownictwa duchowego.

Duszpaterz udziela wsparcia duchowego podopiecznym, odprawia msze świętą i udziela sakramentów zgodnie z wola mieszkańców Domu Seniora MARCONI.